Věnuj se činnostem, které dělají Tvoji duši šťastnou

Svá rozhodnutí nemusíš nikomu vysvětlovat ani je před nikým obhajovat.

Ne každý je bude chápat, ale to je v pořádku.

Je to Tvůj život, žij ho svobodně a věnuj svůj čas činnostem, které dělají Tvoji duši šťastnou.

mandala_29072021_malý