Poznej podstatu skutečného štěstí

Soustřeď se na svoji cestu, čiň vědomě každý svůj krok, každý svůj nádech a výdech.

Cíl nebo překážky, které Tě možná čekají, nejsou vůbec podstatné.

Radost nepřichází s tím, když něco dokončíš nebo něčeho dosáhneš.

Skutečné štěstí a radost pochází z toho, co právě děláš, prožíváš a cítíš.

mandala_30072021_malý