BLOG

Užívej si život i s jeho nedokonalostmi

Být šťastný neznamená, že je všechno kolem Tebe perfektní. Znamená to, že ses rozhodl užívat si živo...

Dopřej si život v rovnováze

Tvá hodnota je mnohem větší, než si myslíš.Buď na sebe hrdý a ukaž svoji vnitřní krásu, svoji moudro...

Staň se pánem svého života

Převezmi kontrolu nad svým životem.  Jednou provždy se rozhodni stát se pánem svého osudu. Ur...

Přitáhni si do života to, po čem toužíš

Přitahuješ to, čemu věnuješ svoji pozornost. Nekrm to, co Tě vysiluje. Soustřeď se jen na to, co c...

Poznej podstatu skutečného štěstí

Soustřeď se na svoji cestu, čiň vědomě každý svůj krok, každý svůj nádech a výdech. Cíl nebo překáž...

Věnuj se činnostem, které dělají Tvoji duši šťastnou

Svá rozhodnutí nemusíš nikomu vysvětlovat ani je před nikým obhajovat. Ne každý je bude chápat, ale...

Uvěř, že můžeš dosáhnout čehokoli

Kam směřuješ svoji pozornost a své emoce, tam směřuje Tvá energie a tam se také objeví její výsledky...

Jdi za životem, o jakém sníš

Nikdy nebudeš spokojený s tím, co se děje kolem Tebe, dokud nebudeš spokojený s tím, co se děje uvni...

Věnuj pozitivní energii a lásku svým myšlenkám

Ve svých myšlenkách vstupuješ do světa, který je jen a pouze Tvůj. Můžeš v něm dokázat cokoli, můžeš...

Netlač nic silou kupředu

Nikdy se nesnaž strkat něco kupředu silou a přes sílu. Zkus to, vydej ze sebe to nejlepší, co právě ...

Nahoru
21 položek celkem