Mých 12 kroků k sebelásce

Minule jsem psala o důležitosti sebelásky a jak je to důležité pro náš osobní růst a zdravé vztahy s druhými lidmi. Dnes bych chtěla mluvit o konkrétních krocích, které můžeme udělat, abychom se naučili milovat a respektovat sami sebe.

 1. Prvním krokem k sebelásce je pochopení, že jsme hodni lásky a respektu. Nezáleží na tom, jaká je naše minulost, jak vypadáme nebo co jsme udělali v minulosti, zasloužíme si lásku a respekt. Je důležité si uvědomit, že nejsme dokonalí, ale to nás nečiní méně hodnými lásky.
 2. Druhým krokem k sebelásce je přijmout sami sebe takové, jací jsme. Mnoho z nás se snaží být někým jiným, než jsme, abychom se líbili ostatním. Je důležité pochopit, že jsme unikátní a jedineční a nemusíme být jako ostatní. Pokud se budeme snažit být někým jiným, budeme si odporovat a budeme mít problémy s přijetím sami sebe.
 3. Třetím krokem k sebelásce je vyvinout si soucit sami se sebou. Musíme se naučit poslouchat své tělo a emoce a být trpěliví sami se sebou, když se necítíme dobře. Mnoho z nás má tendenci se soudit a kritizovat sami sebe, ale místo toho bychom měli být laskaví a trpěliví. Jsme přeci to nejdůležitější, co máme.
 4. Čtvrtým krokem k sebelásce je starat se o sebe. Tím mám na mysli fyzickou a duševní péči. Musíme si dávat pozor na to, co jíme a jak cvičíme, abychom si udrželi zdraví a dobrou kondici. Měli bychom také dělat věci, které nás baví a naplňují, a přemýšlet nad tím, co potřebujeme, abychom se cítili dobře.
 5. Pátým krokem k sebelásce je přijmout odpovědnost za svůj život. To znamená, že jsme sami odpovědní za to, co se nám děje v životě, a že máme moc měnit své okolnosti. Mnoho z nás se snaží obvinit ostatní za své problémy, ale většinou jsme na ně mnohem větší vliv, než si uvědomujeme. Pokud se naučíme přijmout odpovědnost za svůj život, můžeme začít dělat kroky ke změně toho, co nám vadí.
 6. Šestým krokem k sebelásce je učit se žít v přítomném okamžiku. Často žijeme v minulosti nebo v budoucnosti, místo toho abychom se soustředili na to, co se děje právě teď. Když se naučíme být přítomní v každém okamžiku, můžeme si více užívat život a být většinu času šťastnější.
 7. Sedmým krokem k sebelásce je učit se přijímat a uznávat své emoce. Mnoho z nás se snaží potlačit své emoce, protože si myslíme, že jsou špatné nebo nevhodné. Ale každá emoce má své místo a je důležité je přijmout a uznat. Pokud se naučíme rozpoznat a vyjádřit své emoce, můžeme se cítit lépe a mít větší kontrolu nad svým životem.
 8. Osmým krokem k sebelásce je učit se říkat "ne". Často se snažíme vyhovět ostatním, dokonce i za cenu našeho vlastního pohodlí a štěstí. Je důležité si uvědomit, že máme právo říkat "ne" a chránit své hranice. Pokud se naučíme říkat "ne", budeme se cítit více sebevědomě a budeme mít více respektu sami k sobě.
 9. Devátým krokem k sebelásce je učit se odpuštění. Často se držíme našich negativních emocí, jako je hněv a zlost, které nám brání v tom, abychom šli dál. Musíme se naučit odpuštění, nejen ostatním, ale také sami sobě. Pokud se naučíme odpustit, uvolníme se z vazeb minulosti a budeme moci žít v přítomnosti.
 10. Desátým krokem k sebelásce je učit se být vděční. Mnoho z nás se soustředí na to, co nemáme, místo toho abychom ocenili to, co máme. Je důležité si uvědomit, že jsme velmi šťastní a máme mnoho důvodů k vděčnosti. Pokud se naučíme být vděční, budeme mít pozitivní pohled na svůj život a budeme se cítit šťastnější.
 11. Jedenáctým krokem k sebelásce je najít si koníčky a zájmy. Často se soustředíme na svou práci a povinnosti a zapomínáme na to, co nás baví a co nás naplňuje. Je důležité najít si čas na své koníčky a zájmy, abychom se cítili šťastnější a vyrovnanější.
 12. Dvanáctým krokem k sebelásce je učit se zpomalovat. V dnešní spěšné době se často cítíme pod tlakem a snažíme se dělat více v co nejkratším čase. Je důležité si uvědomit, že zpomalení a odpočinek jsou důležité pro naše zdraví a štěstí. Pokud se naučíme zpomalovat, budeme se cítit více relaxovaní a budeme moci vychutnat každý okamžik svého života.

Tyto kroky k sebelásce nejsou snadné a mohou vyžadovat čas a úsilí. Je důležité si uvědomit, že sebeláska je proces a musíme být trpěliví a laskaví sami k sobě. Pokud se však naučíme milovat a respektovat sami sebe, budeme moci vychutnat plný a šťastný život.