Život není výměnný obchod

Nesnižuj svůj život na úroveň výměnného obchodu. Nedělej nic proto, abys na někoho udělal dojem, aby Tě měl někdo rád, aby ses někomu zalíbil a zavděčil. Dělej vše kvůli sobě, z radosti, kterou cítíš, z pocitu, že chceš něco dát, prožít, sdílet. Bez podmínek, bez očekávání. Obchodování do vztahů nepatří.

mandala22072021_malý0