Všechno se stále mění

Zhluboka se nadechni a s výdechem nech odplynout vše zlé, co tíží Tvé myšlení.
Všechno se mění, nic nezůstává stejné.
Ani Tvé trápení tu nebude věčně.

mandala_05122021