Važ si sám sebe a měj se rád

Ostatní si Tě začnou více vážit a mít Tě rádi ve chvíli, kdy si začneš více vážit a mít rád sám sebe.
Otevři si své srdce, naslouchej si, věnuj si čas, odpočívej a zaměstnej se tím, co máš rád.

mandala_25092021