Udržuj si pozitivní mysl

K nikomu nebudeš nikdy mluvit tolik, jako sám k sobě. Každé ze slov, které Ti prolétne hlavou, ovlivňuje svojí energií Tvůj život. Proto k sobě buď vždy laskavý a milý, jsi to nejkrásnější a nejcennější, co máš!

mandala18032022