Udrž si svoji sílu a naději

Nikdo z nás se silný nenarodil, každou skutečnou osobnost stvořil sám život a jeho vůle nevzdat se. Jsou to překážky, které jsi musel překonat, a smutky i bolesti, které jsi musel přestát, co z Tebe udělaly toho silného člověka, jímž jsi dnes. ????☀????❤????

mandala_07022022