Tvé myšlenky mění Tvůj život

K nikomu nebudeš nikdy mluvit tolik, jako sám k sobě.
Každé ze slov, které si řekneš i jen v duchu, ovlivňuje svojí energií Tvůj život.
Proto k sobě buď vždy laskavý a milý, jsi to nejkrásnější a nejcennější, co máš!

mandala05012022