Tvá skutečná hodnota

Dej si pozor na to, abys sám sebe nezačal vnímat optikou někoho, kdo neumí ocenit Tvoji jedinečnost. Měj na paměti svoji skutečnou hodnotu, i když ji ostatní přehlížejí. Tvá krása a síla jsou ve Tvé jedinečnosti. 

mandala05032022