Svůj život ovlivňuješ přes své myšlenky, představy a činy

V našem životě můžeme skutečně ovlivnit jen 3 věci:
MYŠLENKY, kterými se zabýváme.
PŘEDSTAVY, které si utváříme
a ČINY, které konáme.

mandala01022022