Svá rozhodnutí nemusíš vysvětlovat

Svá rozhodnutí nemusíš nikomu vysvětlovat ani je před nikým obhajovat. Ne každý je bude chápat, ale to je v pořádku. Je to Tvůj život, žij ho svobodně a věnuj svůj čas činnostem, které dělají Tvoji duši šťastnou. 

mandala14032022