Nedovol minulosti, aby Tě ničila

Nedovol, aby Tě Tvá minulost ničila, strašila nebo byla důvodem Tvých neúspěchů. Není důležité, kým jsi byl. Podstatné je, kdo jsi dnes.

mandala_01112021