Najdi klid, odvahu a moudrost

Najdi klid, abys přijal věci, které nemůžeš změnit.
Najdi odvahu změnit to, co změnit lze, a měj dostatek moudrosti, abys správně rozeznal jedno od druhého.

mandala_03102021