Na nic skutečně důležitého a krásného nespěchej

Nenaplňuj si mysl očekáváním.

Nepodléhej domněnkám.

Ničeho se nedožaduj.

K nikomu se nepřipoutávej příliš rychle.

Nehoň se za lidmi, ale za svými sny.

Pokud chceš, aby něco vydrželo dlouho, nespěchej na to. Skutečně dobré věci potřebují čas.

mandala_06082021_MALÝ