Máš sílu změnit svět k lepšímu

Každý máme sílu změnit svět k lepšímu.

Možná ne celý velký svět pro všechny lidi na něm, ale jistě svět a život všech lidí, které potkáváme.

Nepodceňuj drobnosti a uvědom si, že jsou to právě milý pohled, úsměv, laskavost, nezištná pomoc, schopnost naslouchat, trpělivost, sounáležitost, podpora, vlídná slova nebo pevné objetí, které podstatně zlepšují náš každodenní život.

Nezapomínej, že Ty jsi ten, kdo mění náš svět.

mandala_19092021