Křehkost a pomíjivost života

Poslední roky nám ukazují, jak moc je důležité být vděčný za vše, co ve svých životech máme.
Jak je vše, co často považujeme za samozřejmé, křehké a pomíjivé.

Proto se směj se, když můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit.

Miluj hluboce a odpouštěj rychle.
A nebuď nikdy dlouho smutný, protože život je moc krátký na to nebýt v něm šťastný.

mandala_07112021