Reklamace zboží

Dorazilo Vám zboží poškozené nebo se poškodilo v době dvouleté záruky?

Nic se neděje. Reklamaci s námi vyřídíte snadno a rychle. 

  • Zašlete nám neprodleně od události email na adresu mandala@mandalanakazdyden.cz
  • Pokud bylo zboží poškozeno při přepravě, vyfoťte balíček i jeho obsah tak, aby bylo patrné, k jakému poškození při přepravě došlo.
  • Fotografie spolu s popisem toho, co se stalo nám zašlete spolu se svými kontaktními údaji na výše uvedený email. 
  • Reklamaci u přepravce za Vás vyřídíme a zašleme Vám nové zboží v co nejkratším termínu.

 

  • Pokud se zboží poškodilo v rámci dvouleté záruky, neprodleně nám událost oznamte na email mandala@mandalanakazdyden.cz
  • Vyfoťte zboží tak, aby bylo patrné, k jakému poškození došlo. Fotografie spolu s popisem toho, co se stalo, nám zašlete na výše uvedený email.
  • V nejkratší možné době se Vám ozveme a domluvíme se, zda-li bude nutné zaslat reklamované zboží zpět a domluvíme se na podrobnostech.

 

  • Společně se zbožím nám zašlete vždy také Vaše kontaktní údaje, pro urychlení vyřízení Vašeho požadavku doporučujeme uvést také číslo objednávky nebo faktury a níže uvedený vyplněný formulář, nebo strukturovaný dopis se všemi potřebnými informacemi (zejména kontakty a číslo Vašeho účtu).
  • Doporučujeme zboží zaslat doporučeně a zabalené tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží při přepravě.

Reklamace se vztahují - na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Reklamace se nevztahují - na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č. 136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, oxidace stříbra, oxidace bižuterie, otěr rhodiování stříbrného šperku, otěr zlaceného ocelového šperku v lázni PVD (modrá, černá, červená, žlutá), vypadnutí kamenu, deformaci, přetržení, ztrátu části atd. U silikonu a nylonu prasknutí, které vzniká pnutím těchto materiálů při namočení nebo naleptání po použití parfému, mýdla, kosmetických přípravků atd.

Záruka se dále nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků, šňůrek a náramků, deformace kovových ozdob, ohnutí a následné ulomení dříků náušnic, rozbití kamenu atd.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Stejně tak škod z neodborného používání produktu, škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nesprávnou údržbou. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

Adresa pro zaslání zboží:

REKLAMACE 

Mandala na každý den s.r.o.

Voděrady 76
 
463 42 Frýdštejn

Vzorový formulář pro reklamaci:

Oznamuji, že tímto Vás žádám o reklamaci zboží  ....................................................................…………………………………………………………………………………...

z objednávky číslo objednávky: ………………......................

Datum objednání: ………………......................

Datum obdržení: ………………......................

Vaše jméno a příjmení: ………………......................………………......................

Vaše adresa, telefon a email:

.…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………

Reklamace:

reklamované zboží (kód / název) ........................................................................................

.............................................................................................................................................

důvod reklamace / popis vady ............................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Váš podpis: ..........................................................

 

Datum: …………………………….................. .